30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - توليد البسه با چاپ رنگدانه هاي حساس به حرارت بدن به منظور كنترل دمايي
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
در اين اختراع، با استفاده از فرايندهاي رنگرزي و نيز با استفاده از فناوري چاپ اسكرين و يا سيلك پارچه-هاي به منظور توليد البسه توليد شده است كه به حرارت و تغييرات دما حساس هستند. همچنين اين رنگدانه-ها ممكن است بر اساس نياز با آب نيز دچار تغيير رنگ دهند. اين البسه از رنگ¬هاي ترموكروميك و جوهرهاي ترموكروميك به دو صورت داي¬هاي آلي و رنگدانه¬هاي سراميكي براي نشان دادن تغييرات در دماي سطح بدن به عنوان فعاليت بدني استفاده مي¬كنند. با بالارفتن دماي بدن يا خيس شدن اين البسه شاهد تغيير دما و تغيير رنگ در اين مواد بر روي پارچه هستيم. براي چاپ اين رنگدانه¬ها از دو روش چاپ اسكرين و سيلك استفاده مي¬شود و به دو روش متفاوت اين رنگدانه¬هاي آلي و معدني را بر روي پارچه مورد نظر پايدار شده اند. روش اول همانند روش¬هاي رنگرزي بوده و در آن از غوطه وري پارچه در محلول حاوي مواد ترموكروميك آلي استفاده شده است. در روش دوم و براي ايجاد لايه ترموكروميك از دو رنگدانه آلي و معدني استفاده شده است كه با پايدار نمودن اين مواد در يك رزين قابل چاپ بر روي پارچه صورت مي-پذيرد. اين روش بيشتر براي چاپ برند ويا طرح¬هاي روي لباس بكار مي¬رود و رزين مورد استفاده در آن بسته به نوع چاپ مي¬تواند گستره وسيعي از رزين¬هاي سيليكوني شفاف تا اكرليك رزين¬ها را شامل شود. با اين روش پارچه اليسه بدست آمده نسبت به تغييرات دمايي حساس بوده دچار تغيير رنگ مقطعي و يا يكپارچه مي¬شود. اين رنگدانه¬ها داري انواع مختلفي هستند اما در اين اختراع سعي شده از رنگدانه¬هاي غير سمي استفاده شود تا مصرف كننده خصوصا كودكان دچار بيماري¬هاي پوستي و گوارشي نشوند.
توليد البسه با چاپ رنگدانه هاي حساس به حرارت بدن به منظور كنترل دمايي
شماره اظهارنامه : 139650140003009659
شماره ثبت : 95851
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/08/21
نام مالک/مالکین : موسي افراز كماچالي
نام مخترع/مخترعین : ميثم عراقي و عليرضا نعيمي پنجكي و بهنام رحمانلو
طبقه بندی بین المللی : C09D 5/26
C09D 11/00