27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - ميز كمكي فرز با ريلهاي متحرك جهت بستن قطعات نامنظم
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
ميزي كه طراحي شده است براي قطعاتي كه به دليل نازك بودن ، نداشتن شكل هندسي منظم كه مهار نمودنشان در گيره مشكل است و يا قطعاتي كه سوراخهاي ناهمگون و نامنظم دارند و از شيارهاي منظم روي ميز نميتوان براي مهار كردنشان استفاده كرد ، روي اين ميز كه قابليت تنظيم وهماهنگ سازي مهره هاي خود را با سوراخ هاي قطعه كارجهت بستن دارد اين كار را ميتوان انجام داد . روي اين ميز ريلهايي قرار گرفته كه داراي حركت طولي هستند و ميتوانند فاصله خود را در يك جهت مثلا در جهت x تغيير دهند و در جاي دلخواه قرار گيرند از طرفي داخل اين ريلها مهره هايي نيز براي بستن قطعه قرار گرفته كه اين بار در جهت عرضي (Y) حركت داشته و فاصله ها را ميتوان تنظيم نمود .
ميز كمكي فرز با ريلهاي متحرك جهت بستن قطعات نامنظم
شماره اظهارنامه : 139650140003009759
شماره ثبت : 95935
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/08/23
نام مالک/مالکین : حميد بختياري
نام مخترع/مخترعین : حميد بختياري
طبقه بندی بین المللی : B23Q 5/00
B23Q 1/00