30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - ساخت موتور تك سيلندر شيشه اي كامپوزيتي جهت آموزش نحوه عملكرد موتورهاي احتراق داخلي
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
ساخت موتور تك سيلندر شيشه اي كامپوزيتي جهت آموزش نحوه عملكرد موتورهاي احتراق داخلي، عنوان اصلي اختراعي است كه در زمينه فني مكانيك خودرو بوده و در صنعت توليد موتور تك سيلندر شيشه اي به منظور آموزش در هنرستان ها، دانشگاه هاي فني و حرفه اي و درس حرفه و فن در مدارس، براي درك و فهم بهتر روند عمليات احتراق در محفظه ي احتراق موتورهاي چهارزمانه اشتعال جرقه اي يا همان موتورهاي درون سوز بنزيني طراحي و ساخته شده است. هم اكنون براي آموزش روند احتراق موتورهاي چهار زمانه احتراق داخلي در مراكز آموزشي از كتاب ها و روش هاي تدريسي بصورت تئوري استفاده مي شود، اين كار موجب اختلال در يادگيري و همينطور ترديد در دانستن چگونگي عملكرد اين نوع موتورها شده است. زيرا مطالب بصورت كلامي و نوشتاري بين اساتيد و دانشجويان يا معلمان و دانش آموزان بيان مي گردد، اما با طرح پيشنهادي مي توان نحوه عملكرد كامل موتورهاي احتراق داخلي را به مخاطبان مورد نظر آموزش داد.
ساخت موتور تك سيلندر شيشه اي كامپوزيتي جهت آموزش نحوه عملكرد موتورهاي احتراق داخلي
شماره اظهارنامه : 139650140003009795
شماره ثبت : 95756
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/08/24
نام مالک/مالکین : دانشگاه فني و حرفه اي و اسماعيل حقگو
نام مخترع/مخترعین : اسماعيل حقگو
طبقه بندی بین المللی : C03C 3/087