30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - لوله ابياري زيرسطحي عمودي باقابليت پخش رطوبت و ضدرسوب
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
آبياري قطره اي يكي از سيستم هاي مهم آبياري در دنيا است كه در موارد مختلف مي تواند صرفه جويي 30 تا 70 درصدي در مصرف آب را داشته باشد. اما چون خاستگاه اين سيستم اروپا و آمريكا بوده توجهي به مشكلات مناطق ما نشده است ( مناطق خشك ، كويري و شور ) لذا با توجه به اينكه به ناچار در ايران نيز استقبال گسترده اي از اين سيستم شده است اما در مزارع و باغات ما مشكلات خاصي را ايجاد نموده است. مخصوصا اگر شوري آب آبياري از يك حد بالاتر باشد ديگر با سيستم قطره اي قابل آبياري نيست چون تجمع نمك در سطح خاك باعث جمع شدن شوري و قلياييت در سطح خاك مي شود و بعد از يك مدت كوتاه خاك را تخريب ميكند. همچنين در مناطق آب شيرين موجب رويش علف هاي هرز روي سطح خاك و تبخير قسمتي از آب آبياري مي شود. اما در صورت استفاده از \\" كپسول آبياري قطره اي زير سطحي\\" در آبياري قطره اي اين مشكلات تا حد بسيار زيادي كم مي شود.كپسول آبياري قطره اي زير سطحي بجاي رها كردن آب روي سطح خاك آب را به اعماق خاك و محل واقعي تجمع ريشه هدايت مي كند. بر اساس بافت خاك و نوع گياه ميتوان آب را به اعماق مختلف هدايت نمود و با استفاده از اين كپسول چند تاثير بسيار عالي را شاهد خواهيم بود. الف- صرفه جويي بيشتر در آب آبياري و جلوگيري از تبخير موضعي آب ب- استفاده از آب هاي با شوري بالاتر در آبياري هاي تحت فشار ( اين مسئله در ايران و كشورهاي مناطق خشك و كويري اهميت بسيار بالايي دارد) ج- جلوگيري از رويش علف هاي هرز
لوله ابياري زيرسطحي عمودي باقابليت پخش رطوبت و ضدرسوب
شماره اظهارنامه : 139650140003009923
شماره ثبت : 95871
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/08/28
نام مالک/مالکین : شرکت برافزا كشاورز پارس سهامي خاص
نام مخترع/مخترعین : امان الله جوانشاه و علي حيدري نژاد
طبقه بندی بین المللی : A01G 29/00