30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - تثبيت خاك و ريزگردهاي كويري با استفاده از پوشش هاي زيست سازگار پليمري – معدني
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
در اين اختراع با استفاده از پليمرهاي ارزان قيمت غير باردار كننده ذرات و زيست سازگار مانند پلي ونيلي و پلي ونيل الكلي اقدام به تثبيت خاك و شن هاي مناطق كويري شده است. در اين اختراع قابليت جذب آب و بهبود خواص خاك جهت رشد گياه نيز مورد بررسي قرار گرفته و امكان بارور سازي خاك نيز وجود دارد. همچنين مي توان از موادي مانند كودهاي نانو نيز در اين رزين ها استفاده نمود. پايه اين پوشش ها آبي بوده و مقادير كم آن قابليت پوشش دهي سطح وسيعي را دارد. اين پوشش ضمن مقاومت دربرابر شرايط جوي نامطلوب مانند آفتاب شديد و باران هاي فصلي قابليت جذب آب و نفوذ آن به داخل خاك را ميسر مي سازد. اين پوشش داراي طول عمر 2 تا 5 سال بوده و توسط باكتري هاي محيطي مورد تخريب قرار مي گيرد لذا كاملا زيست سازگار بوده و مي توان از آن با قيمت پايين در مقياس سطحي بالا استفاده نمود. پاشش اين پوشش به صورت دستي و يا به وسيله ادوات پاشش مالچ صورت مي گيرد. اين پوشش قابليت تغييرات زيادي داشته و براي تثبيت شن هاي روان نيز كاربرد دارد اين عمل با تغيير پايه آبي آن به حلال پايه و افزودن مقادير ناچيز از رزين هاي سلولوزي امكان پذير بوده و از اين حيث طيف وسيعي از شن هاي روان قابل كنترل خواهند بود و ضمن كنترل ريزگردها مي توان از اين مواد براي كنترل پيشروي بيابان ها نيز استفاده نمود.
تثبيت خاك و ريزگردهاي كويري با استفاده از پوشش هاي زيست سازگار پليمري – معدني
شماره اظهارنامه : 139650140003010131
شماره ثبت : 95755
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/09/05
نام مالک/مالکین : بهنام رحمانلو و محمد حسين كمال و محمد حميد كمال و سيد وحيد مهدوي
نام مخترع/مخترعین : ميثم عراقي و عليرضا نعيمي پنجكي و بهنام رحمانلو
طبقه بندی بین المللی : C08J 5/18
C08L 29/04
ضمایم(شرح و توصیف،ادعانامه،نقشه)
شرح و توصیف : برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
ادعانامه : برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
نقشه : فایلی برای دانلود وجودندارد