30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - توليد قطعات SCFV آنتي‌بادي انساني عليه گيرنده‌ي فاكتور رشد شبه انسولين يك (IGF-IR) و استفاده از آن در مهار رشد سلول‌هاي سرطاني سينه
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
سلول‌هاي توموري مي‌توانند از سيستم IGF (Insulin-like Growth Factor) براي رشد غير طبيعي خود استفاده كنند. افزايش بيان IGFI، IGFII و IGF-IR (Insulin-Like Growth Factor-I Receptor) و فعال شدن اين مسير در انواع مختلف سرطان‌ها مشاهده شده است ، به طوري كه افزايش سطوح سرمي IGFI در انسان با افزايش ريسك ابتلا به سرطان سينه، پروستات و كلون همراه است. همچنين در نمونه‌هاي سرطان سينه در مقايسه با بافت‌ها‌ي نرمال سينه، ميزان بيان IGF-IR و فعاليتش افزايش مي‌يابد و افزايش ميزان IGF-IR فسفريله با پيش‌آگهي بد در بيماران همراه است. مطالعات in vitro و in vivo نيز شواهد مهمي را براي نقش IGF-IR در سرطان سينه مهيا كرده‌اند. در مدل‌هاي حيواني نيز سيستم IGF منجر به رشد تومور مي‌شود، در حالي كه نقص درIGF-IR، از تغيير شكل سلول‌ها جلوگيري مي‌كند. با توجه به مطالب گفته شده، سيستم IGF نقش مهمي در رشد، متاستاز و مقاومت نسبت به درمان در سلول‌هاي توموري سرطان سينه ايفا مي‌كند و مهار اين سيستم از طريق مهار IGF-IR، مي‌تواند رشد سلول‌هاي توموري را مهار كرده و مقاومت آنها نسبت به درمان را كاهش دهد. به دليل اختصاصيت بالا و سميّت پايين، هدف قرار دادن گيرند‌‌ه‌هاي فاكتور رشد با استفاده از آنتي‌بادي‌هاي مونوكلونال يكي از استراتژ ‌هاي موثر در درمان سرطان بوده است. تكنيك نمايش فاژي(phage display) يك روش موثر براي انتخاب آنتي بادي هاي نوتركيب انساني اختصاصي تومور مي باشد. قطعه تك زنجيره اي متغيير (scFv : Single-chain fragment variable) نوتركيب انساني بر عليه بسياري از هدف هاي درماني در درمان سرطان هاي مختلف به كار مي رود. به خاطر مزيت‌‌هاي مختلفي كه scFvها نسبت به آنتي‌بادي‌هاي كامل دارند، اين قطعات تك زنجيره‌اي آنتي‌بادي به عنوان ابزارهاي مناسبي براي هدف قرار دادن بيوماركرهاي سرطاني معرفي شده‌اند.‌ بنابراين scfvهاي توليد شده بر عليه IGF-IR مي‌توانند در تشخيص و درمان انواع مختلف سرطان‌ها به ويژه سرطان سينه موثر باشند.
توليد قطعات SCFV آنتي‌بادي انساني عليه گيرنده‌ي فاكتور رشد شبه انسولين يك (IGF-IR) و استفاده از آن در مهار رشد سلول‌هاي سرطاني سينه
شماره اظهارنامه : 139650140003010272
شماره ثبت : 95783
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/09/07
نام مالک/مالکین : حميد نيكخو و ليلي عاقبتي ملكي و مرتضي مطلب نژادسردهائي و مهدي يوسفي
نام مخترع/مخترعین : مرتضي مطلب نژادسردهائي
طبقه بندی بین المللی : C12N 15/13
A61K 39/395