27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - دستگاه شستشوي معابر و تابلوهاي راهنمايي بوسيله آب گرم توليدي از موتور
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
دستگاه شستشوي معابر و تابلوهاي راهنمايي بوسيله آب گرم توليدي از موتور، بوسيله يك چهار چرخ به يك خودرو متصل مي¬شود و باعث جذب حرارت دفع شده از اگزوز موتور مي¬شود. جذب حرارت توسط يك مبدل حرارتي كه آب در داخلش جريان دارد اتفاق مي¬افتد و باعث افزايش حرارت آب تا دماي 94 درجه سانتي گراد با فشار 400 كيلو پاسكال مي¬شود. لازم به ذكر است كه دماي اگزوز موتورهاي 4 سيلندر تا 700 درجه سانتي گراد مي¬رسد كه با دستگاه شستشوي معابر و تابلوهاي راهنمايي بوسيله آب گرم توليدي از موتور مي¬توانيم در حدود يك چهارم از اين حرارت دفع شده را به آب انتقال دهيم و با اين آب گرم شده توسط اگزوز مي¬توانيم باعث شستشوي معابر، تابلوهاي راهنمايي، چراغ ها و ... شويم.
دستگاه شستشوي معابر و تابلوهاي راهنمايي بوسيله آب گرم توليدي از موتور
شماره اظهارنامه : 139650140003010696
شماره ثبت : 95614
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/09/17
نام مالک/مالکین : جاويد پرسياوش
نام مخترع/مخترعین : جاويد پرسياوش
طبقه بندی بین المللی : E01H