28/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - لوله تراشه ي داراي مانومتر، لوله ي شستشو و فنر ويبره
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
خلاصه توصيف اختراع عنوان اختراع: لوله تراشه ي داراي مانومتر، لوله ي شستشو و فنر ويبره هدف اصلي اين اختراع كمك به بيماران داراي لوله تراشه جهت رفع مشكلات پيشين، جلوگيري از پنوموني و افزايش هر چه بهتر تهويه ي مكانيكي و بهبود روند درمان در آنها مي باشد. زمينه ي فني اين ابزار پزشكي، تجهيزات پزشكي و سلامت است. لوله تراشه ي طراحي شده قابليت به كار گيري در مواردي همچون اداره كردن راه هوايي بيمار در هنگام بيهوشي عمومي، مراقبت هاي ويژه، تهويه ي مكانيكي و شرايط اورژانسي را دارد؛ همچنين به منظور تحويل برخي داروها و گاز هاي بيهوشي نيز از اين وسيله استفاده مي شود. در لوله تراشه ي طراحي شده مشكلاتي از قبيل تجمع ترشحات ريوي، پنوموني، خوب ساكشن نشدن برخي از قسمت هاي لوله تراشه به دليل عدم دسترسي، مخصوصاً قسمت هاي انتهايي، تشكيل پلاك هايي در ديواره ي لوله تراشه در بيماراني كه مدت زمان زيادي اينتوبه هستند، ايجاد فيستول در ديواره ي بين مري و ناي به دليل زياد بودن فشار كاف لوله تراشه و يا نشت هوا و تهويه ي نامناسب به دليل كم بودن فشار كاف لوله تراشه، بر طرف خواهد شد.
لوله تراشه ي داراي مانومتر، لوله ي شستشو و فنر ويبره
شماره اظهارنامه : 139650140003011515
شماره ثبت : 95796
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/10/05
نام مالک/مالکین : پريسا حقي ناوند و محمدرضا داوري
نام مخترع/مخترعین : پريسا حقي ناوند و محمدرضا داوري
طبقه بندی بین المللی : A61M 16/00