27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - كمربند غوطه ورساز شنا با قابليت تمرين و افزايش كارايي عضلات در حداكثرشناوري
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
خلاصه توصيف اختراع عنوان اختراع: كمربندهاي آموزشي يا شنا ورساز موجود و قابل استفاده در استخرها در راستاي يادگيري مباحث و مهارت هاي اوليه شنا براي شناگر توانايي لازم براي فرايند معلق سازي با توجه به مقوله مهم براي شناور ماندن در سيال را ندارد به گونه اي كه فرد به هنگام استفاده از اين وسيله ها حتي با عنوان كمربندهاي شنا نمي تواند كارايي لازم و نتيجه مطلوب را براي پيش روي و آموزش بهينه اخذ كند. لذا مي توان از دستگاهي استفاده كرد كه توانايي لازم در راستاي شناورسازي براي آموزش افراد و پيش روي مطلوب را داشته باشد. با توجه به قوانين وضع شده و حاكم براي جسم در حال حركت در سيال و اشاره به قانون ارشميدس و عنايت و تلاش براي همسان سازي يا جبران كمبود چگالي اندام ها كه پايين تنه و كمرمي باشد وقسمت بالاتنه مورد توجه قرار مي گيرد مي توان مبحث شناورسازي را بهبود بخشيد و فرد را به گونه اي مطلوب در راستاي ارتقاي فرايند آموزش به هدف بهينه نزديك تر كرد اين دستگاه در حالت كلي از سه صفحه تشكيل شده است كه يك صفحه آن بزرگ و به عنوان صفحه متصل به كمر فرد از آن ياد مي شود (شكل 3 در نقشه فني) با توجه به مركز شناوري در افراد مختلف و محل هاي متاثر از آن براي عملكرد مطلوب طراحي و ساخته شده است كه از طريق بند و قفل تعبيه شده در قسمت كمر افراد تنظيم و ثابت مي شود (شكل 1 و 7 در نقشه فني) همچنين ار دو صفحه بازويي كه به قسمت ران فرد و قابل استفاده در جانب هاي مختلف براي جبران چگالي كمتر پاهاتشكيل شده است ( شكل 9 در نقشه فني) و همچنين به عنوان اعمال نيروي مقاوم و تمرين مطلوب در آب به هنگام حركت كه نوع تمرين محتوايي لحاظ مي شود و بندهايي كه داراي دكمه هاي پرسي و قابل تنظيم براي تفاوت هاي فردي دخيل در حجم پاها در قسمت بالاي زانو در جانب هاي مورد هدف به راحتي تنظيم و صفحه هاي بازويي را ثبت مي كنند (شكل 2و11و12 در نقشه فني) فرد به هنگام استفاده ار اين دستگاه مي تواند نتايج بهينه را در راستاي آموزش و تمرين با آزادي عمل راحتي مطلوب را داشته باشد.
كمربند غوطه ورساز شنا با قابليت تمرين و افزايش كارايي عضلات در حداكثرشناوري
شماره اظهارنامه : 139650140003011645
شماره ثبت : 95974
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/10/09
نام مالک/مالکین : دانشگاه دانشگاه تبريز
نام مخترع/مخترعین : رسول خدادادي و محمدرسول خدادادي
طبقه بندی بین المللی : B63C 9/00