27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - دستگاه بازيافت خروجي آب تصفيه كن هاي خانگي به مدار آب گرم مصرفي بوسيله پمپ فرعي
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
تمامي سيستم هاي تصفيه كن خانگي به ازاي هر 1 متر مكعب آب تصفيه شده اي كه به مصرف كننده ميدهند در حدود بيش از 3 متر مكعب آب را به فاضلاب تخليه ميكنند. دستگاه بازيافت خروجي آب تصفيه كنهاي خانگي به مدار آب گرم مصرفي خروجي آب پسماند سيستم تصفيه را دريافت كرده و به مدار آب گرم مصرفي تخليه ميكند تا مانع از هدر رفت سرمايع ملي مان يعني آب شود.
دستگاه بازيافت خروجي آب تصفيه كن هاي خانگي به مدار آب گرم مصرفي بوسيله پمپ فرعي
شماره اظهارنامه : 139650140003011653
شماره ثبت : 95638
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/10/09
نام مالک/مالکین : جاويد پرسياوش و سيامك محمدي تك بلاغ
نام مخترع/مخترعین : جاويد پرسياوش و سيامك محمدي تك بلاغ
طبقه بندی بین المللی : C02F 9/02