30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - توالت ارگونوميك ضد بو
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
با استفاده از احاديث معتبر و نكات پزشكي توانسته سنگ توالتي (ايراني-فرنگي-سرپايي)و دمپايي (مخصوص توالت)را در جهت بهبود مسائل طبي و اسلامي طراحي كنم.
توالت ارگونوميك ضد بو
شماره اظهارنامه : 139650140003012169
شماره ثبت : 95883
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/10/22
نام مالک/مالکین : علي فقيه نيا
نام مخترع/مخترعین : علي فقيه نيا
طبقه بندی بین المللی : E03D 9/00
A47K