30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - فرآيند كپسولي كردن روغن دارچين به منظور افزايش حلاليت،در دسترس بودن زيستي و رهايش كنترل شده
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
اين اختراع در زمينه شيمي دارويي (افزايش حلاليت روغن دارچين در محيط آبي) است. روغن دارچين با دارابودن خاصيت آنتي‌اكسيداني، ضدميكروبي، ضدالتهابي و ضدتوموري درماني براي سرطان كلوركتال، ملانوما و لنفوم است و از سلول ها مراقبت ميكند، اما به دليل حلاليت پايين در محيط آبي بدن، كارآيي اين تركيب به حدي پايين است كه استفاده از اين تركيب را در كاربردهاي دارويي محدود مي كند. براي غلبه بر اين نقاط ضعف و افزايش قابليت زيستي، تقويت كارايي آنها در طول فرآيند و رهاسازي كنترل شده در دستگاه گوارش، از روش هاي مختلفي از جمله كپسولي كردن استفاده مي شود. تشكيل كمپلكس درهم جاي كوركومين با پلي ساكاريدها به ويژه سيكلودكسترين ها، نه تنها باعث افزايش انحلال پذيري روغن دارچين در محيط آبي افزايش مي دهد شده، بلكه كارايي اين تركيب را در كاربردهاي دارويي در بدن افزايش مي دهد. در اين تحقيق،كمپلكس درهم جاي بين روغن دارچين و سيكلودكسترين ها (α-CD,β-CD) تشكيل و ساختار نانوكپسول هاي حاصل با آزمون‏هاي مختلف مورد بررسي قرار مي گيرد. پس از بررسي ساختاري كمپلكس، ميزان افزايش حلاليت روغن دارچين در محيط آبي و رهايش كنترل شده روغن دارچين از نانوكپسول ساخته شده در شرايط شبيه سازي شده با شرايط معده در شرايط دمايي مورد نظر با تست UV مورد بررسي قرار گرفت.
فرآيند كپسولي كردن روغن دارچين به منظور افزايش حلاليت،در دسترس بودن زيستي و رهايش كنترل شده
شماره اظهارنامه : 139650140003012646
شماره ثبت : 95776
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/11/02
نام مالک/مالکین : پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران
نام مخترع/مخترعین : اعظم رحيمي و سحر اميري
طبقه بندی بین المللی : A61K 9/51
A61K 36/54
A61K 31/00