30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - ايمن ساز اتصال باطري كمكي براي خودرو هاي انژكتوري
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
با توجه به توصيه اكيد متخصصان و شركت هاي سازنده خودرو مبني بر خطرات و ريسك هاي اتصال باطري كمكي(اصطلاحا همان اتصال باطري به باطري) و صدمات و خسارات سنگين و پر هزينه اي كه اين كار به دليل نوسانات ولتاژ به اجزاي حساس ،مهم و ذي القيمت سيستم انژكتوري خودرو وارد مي كند، كابل رابط ايمن ساز اتصال باطري كمكي با مدار الكترونيكي كه سر راه خود دارد، از طريق حذف باطري ثانويه و قطع اتصال بين دوباطري براي جلوگيري از ورود آن به مدار شارژ خودرو ودقيقا قبل از انجام وظيفه مدار شارژ باطري خودرو مانع از نوسان ولتاژ و واردآمدن خسارت به اجزاي حساس و مهم خودرو شده و اتصال باطري كمكي را ايمن و بي خطر ميكند!
ايمن ساز اتصال باطري كمكي براي خودرو هاي انژكتوري
شماره اظهارنامه : 139650140003012726
شماره ثبت : 95772
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/11/03
نام مالک/مالکین : محمدمهدي نصيري
نام مخترع/مخترعین : محمدمهدي نصيري
طبقه بندی بین المللی : H01M 10/00