30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - ساخت كاغذ از پوسته چوبي بادام زميني
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
ساخت كاغذ از الياف پوسته چوبي بادام زميني داراي زمينه فني مربوط به توليد الياف سلولزي، كاغذ و مشتقات آن مي باشد. باتوجه به كمبود چوب در ايران، نياز به راهكاري براي جبران اين كمبود امري حياتي مي باشد. يكي از مهمترين راهكارها، استفاده از پسماندهاي كشاورزي در توليد محصولات سلولزي است. در اين اختراع از پوسته چوبي بادام زميني براي ساخت كاغذ استفاده گرديد. درصد تركيبات پوسته چوبي نشان داد كه ميزان كربوهيدرات هاي ساختاري اين ماده قابل قبول مي باشد (60.9%) كه از اين لحاظ ماده اي مناسب براي توليد خميركاغذ مي باشد. پوسته چوبي توسط فرايند سودا-آنتراكينون تبديل به خميركاغذ شد. خميركاغذ حاصل داراي عددكاپاي حدود 20 بودند. پس از انجام عمل پالايش خميركاغذ و رساندن درجه رواني آن به مقدار 350 ميلي ليتر، با آب گيري خمير، كاغذ توليد گرديد. مقاومت به كشش و پارگي كاغذها به ترتيب حدود 60 Nm/g و 11.4 mN.m2/g بود. درنهايت نتيجه گيري گرديد كه كاغذ اختراعي داراي ويژگي هايي قابل قبول بوده و قابليت استفاده و توليد درصنعت را دارا مي باشند
ساخت كاغذ از پوسته چوبي بادام زميني
شماره اظهارنامه : 139650140003012840
شماره ثبت : 95878
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/11/06
نام مالک/مالکین : علي كاظمي تبريزي و فرهاد زينلي و سيدوحيد اتقياء
نام مخترع/مخترعین : علي كاظمي تبريزي و فرهاد زينلي و سيدوحيد اتقياء
طبقه بندی بین المللی : D21C 5/00
D21H 11/00