27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - سيستم هشدارو تماس اضطراري خودرو
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
سيستم هوشمند هشدار وتماس اضطراري خودرو ، سيستمي براي تماس و هشدار لازم هنگام هرگونه تصادف و ارسال پارامتر هاي لازم به اپراتور مي باشد . آمارها نشان مي دهد در دنيا به ازاي هر ۱۰ هزار خودرو حدود ۹ نفر كشته مي‌شوند. حال اين آمار تا رسيدن گروه هاي امدادي در محل حادثه بيشتر مي شود. در اين سيستم بعد از تصادف امكان برقراري تماس مستقيم و فوري اپراتور با سرنشينان داخل خودرو وجود دارد همچنين اپراتور قادر خواهد بود اطلاعاتي را در صورت عدم پاسخگويي سرنشينان خودرو دارا باشد كه شامل : محل دقيق وقوع حادثه ، زاويه قرار گرفتن خودرومانند واژگون بودن يا نبودن، نقاط دقيق برخورد در بدنه ي خودرو، وجود اشتعال در داخل كابين ، قسمت موتور و صندوق عقب ، تشخيص حركت بدن و صداي انسان در داخل كابين ، تشخيص گاز براي خودرو هاي گازسوز درقسمت كابين ،موتورو صندوق عقب ، همچنين مطلع بودن از تعداد سرنشيان در داخل خودرو . اين اطلاعات به صورت يكجا همراه با اطلاعاتي شامل شماره پلاك ، نوع خودرو،مالك خودرو به نزديك ترين اپراتور امدادي به صورت اس ام اس ارسال مي گردد. كه در اين حالت اپراتور تصميات لازم را خواهد گرفت
سيستم هشدارو تماس اضطراري خودرو
شماره اظهارنامه : 139650140003013079
شماره ثبت : 95896
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/11/11
نام مالک/مالکین : فرصاد حيدري و زهرا رحيمي
نام مخترع/مخترعین : فرصاد حيدري و زهرا رحيمي
طبقه بندی بین المللی : H04L
H04B