30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - لثه بند دو طرفه ورزشي براي محاغظت دندانها به هنگام ضربه
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
لثه بند دو طرفه ورزشي براي محاغظت دندانها به هنگام ضربه
شماره اظهارنامه : 139650140003013105
شماره ثبت : 95769
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/11/12
نام مالک/مالکین : اميرعلي جلالي اصل
نام مخترع/مخترعین : اميرعلي جلالي اصل
طبقه بندی بین المللی : A63F
A41D
A63B