27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - دستگاه ساخت تابيده از ريزمفتول هاي نرم فلزي
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
دستگاه ساخت تابيده از ريزمفتولهاي نرم فلزي زمينه فني: دستگاهي مكانيكي به همراه اجزا الكتريكي با كاربرد هنرـ صنعت در صنعت مليله¬كاري، مليله¬كاران و زرگران با استفاده از مفتول¬هاي فلزي از جنس نقره، طلا و مس، نوار مليله ساخته و آنها را در كنار يكديگر ميچينند و جوشـكاري ميكـنند. نوار مليله با استفاده از تابيدن دو ريزمفتول و سپس نورد كردن آن ساخته ميشود. در حال حاضر عمل تابيدن مفتولها به دو روش (با تخته تاب و درل برقي) انجام ميشود. در روشهاي موجود ميزان تابيده شدن¬ها از تابيده¬اي به تابيده ديگر يكسان نيست و امكان تابيدن دقيق و هم اندازه دو تابيده به دليل خطاي انساني و ابزاري وجود ندارد. همچنين به دليل كشش غير قابل كنترل، امكان پارگي¬هاي مكرر مفتول وجود دارد و امكان كنترل دقيق و سيستماتيك عمل تابيدن وجود ندارد. به علاوه روشهاي موجود به دليل نياز به متخصص و صرف زمان زياد، قابليت توليد انبوه را ندارند. در اين خصوص، روشي جديد اختراع شده است. در اين روش يك الكترو موتور تك فاز با استفاده از يك ريل و ال¬ام¬گايد مفتولهاي نازك فلزي را به دو صورت تنظيم زمان دقيق و يا كنترل دستي به يكديگر مي¬تابد و در نتيجه اين كار تابيده¬هاي فلزي توليد مينمايد. دور موتور توسط ديمر قابل كنترل است. تايمر ديجيتال زمان روشن بودن موتور را كنترل مي¬كند و ال¬ام¬گايد نيز با حركت نرم به تابيده شدن بهتر كمك ميكند.
دستگاه ساخت تابيده از ريزمفتول هاي نرم فلزي
شماره اظهارنامه : 139650140003013721
شماره ثبت : 95931
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/11/27
نام مالک/مالکین : جواد مزنگي
نام مخترع/مخترعین : جواد مزنگي
طبقه بندی بین المللی : B21F 15/04