27/تیر/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - نوعي آلت موسيقي با توانايي تبديل گام كروماتيك به 24 ربح پرده
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
خلاصه اختراع در پرونده مربوطه يافت نشد به شرح و توصيف پرونده رجوع شود
نوعي آلت موسيقي با توانايي تبديل گام كروماتيك به 24 ربح پرده
شماره اظهارنامه : 38102022
شماره ثبت : 28031
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1381/02/05
نام مالک/مالکین : كيارش سنجراني واحد
نام مخترع/مخترعین : كيارش سنجراني واحد
طبقه بندی بین المللی :