01/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - مخروط واژينال تقويت كننده عضلات كف لگني
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
مخروط واژينال تقويت كننده عضلات كف لگني
مخروط واژينال تقويت كننده عضلات كف لگني
شماره اظهارنامه : 388040213
شماره ثبت : 60441
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1388/04/10
نام مالک/مالکین : رويا رضايي
نام مخترع/مخترعین : رويا رضايي
طبقه بندی بین المللی :