02/تیر/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - مخزن كرايوژنيك چند منظوره
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
مخزن كرايوژنيك چند منظوره
مخزن كرايوژنيك چند منظوره
شماره اظهارنامه : 388070162
شماره ثبت : 61403
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1388/07/06
نام مالک/مالکین : سيد محمد رضا محموديان و محمود دهقاني
نام مخترع/مخترعین : سيد محمد رضا محموديان و محمود دهقاني
طبقه بندی بین المللی :