به نام خداوند مهرآفرین

 

 **پیشنهاد می شود: از مرورگر Mozilla Firefox نسخه 16 به بالا استفاده نمایید.**

مقدمه

متقاضی گرامی:

این سامانه جهت ثبت اختراع در نظر گرفته شده است. شما می توانید بدون مراجعه ی حضوری به اداره ثبت اختراعات  ،اظهارنامه خود را  ثبت و پیگیری نمایید و تا زمانیکه ابلاغیه حضور صادر نشده است نیاز به مراجعه حضوری نمی باشد.

نکات بسیار مهم:

1- بررسی اظهارنامه ها صرفا بر اساس اولویت زمان ثبت آنها در سامانه می باشد لذا حضور متقاضیان محترم در اداره تاثیری در فرآیند انجام کار ندارد.

2- پاسخ اداره صرفا از طرق بخش پیگیری اظهارنامه و خلاصه پرونده قابل مشاهده است.

3- تمامی درخواستها و مکاتبات و مراسلات در خصوص اظهارنامه صرفا از طریق همین سامانه بخش ثبت  انواع درخواست( رفع نقص، پرداخت حق الثبت ،اقساط ، انتقال و ...)  امکان پذیر است.

4- تمامی هزینه ها برای اظهارنامه با مالک ایرانی صرفا از طریق همین سامانه (در انتهای فرآیند ثبت اظهارنامه و یا ثبت فرآیند انواع درخواست( رفع نقص، پرداخت حق الثبت ،اقساط ، انتقال و ...) ) به صورت الکترونیکی قابل پرداخت است .لذا امکان ثبت درخواستهایی که هزینه مربوطه در بانک طی فیش پرداخت شده باشد وجود ندارد.

5- بر اساس مفاد تعهدی که در شروع فرآیند ثبت اظهارنامه تعهد می نمایید،سیستم بصورت اتوماتیک مواعد قانونی را لحاظ نموده و حسب مورد نسبت به صدور ابلاغیه عمل می نماید.

نتایج حاصل از بررسی اظهارنامه یکی از موارد زیر خواهد بود:

bgbaby.gif ابلاغیه رفع نقص :

پس از بررسی مقدماتی اظهارنامه و ضمائم آن از نظر شکلی و بررسی اولیه ماهوی در صورتیکه اظهارنامه و ضمائم آن اعم از توصیف و ادعا و خلاصه و نقشه مطابق مقررات قانون و آئین نامه اجرایی آن تنظیم نشده باشد کارشناس مطابق مقررات مبادرت به صدور اخطار رفع نقص می نماید

bgbaby.gif ابلاغیه رد اظهارنامه:

در صورتیکه اظهارنامه و ضمائم آن تکمیل باشد مطابق قانون و آئین نامه تنظیم شده باشد در صورت اختراع پذیری (قابلیت ثبت اختراع) کارشناس بر پایه کلیه واژهای استنباطی از ادعا و توصیف و خلاصه  اختراع مورد نظر  را در سیستم جستجو نموده و در صورتیکه اختراعاتی مشابه اختراع مورد ادعا در سیستم (بانک اطلاعات داده ) اداره اختراع مشاهده نماید طی ابلاغیه وجود اختراعات مشابه به متقاضی اعلام و از متقاضی دعوت می کند تا برای رویت پرونده های مشابه و سابقه اختراعات پیشین به پورتال مالکیت صنعتی بخش جستجوی اختراعات  مراجعه نماید و متقاضی پس از  رویت سوابق اختراع در صورتیکه اختراع خود را مشابه اختراعات سابق بداند اختراع وی مطابق بند  ه   ماده 4 قانون  ثبت اختراعات و علائم تجاری و...مصوب1386 اخطار رد اختراع صادر می شود در غیر اینصورت باید طی لایحه ای این امر و وجوه افتراق و جنبه های نوآورانه و ابتکاری اختراع خود را نسبت به اختراعات پیشین بصورت مستند و مستدل اعلام نموده و بصورت الکترونیی ارسال نماید.

 

bgbaby.gif آگهی ثبت اختراع

در صورتیکه مرجع ذیصلاح پس از بررسی، اختراع را از نظر (جدید بودن – گام ابتکاری و کاربرد صنعتی) تایید نماید مرجع ثبت طی اعلامیه (تصمیم مرجع ثبت مبنی بر اعطای گواهی نامه اختراع موضوع ماده 30  آئین نامهو همچنین مبلغ مورد نیاز ثبت را) این موضوع را در فضای مجازی قرار داده که از طریق گزینه پیگیری اظهارنامه و خلاصه پرونده قابل رویت میباشد . متقاضی باید ظرف  30  روز از تاریخ اعلامیه نسبت به پرداخت هزینه اقدام و با ورود به سامانه ثبت اختراع ، گزینه ثبت  انواع درخواست( رفع نقص، پرداخت حق الثبت ،اقساط ، انتقال و ...)  بصورت الکترونیکی مبلغ مورد نظر را پرداخت نماید و مطابق راهنمای ذیل اعلامیه مدارک لازم را تهیه  و پس از امضا آن توسط متقاضیان و مخترعین برای مابقی اقدامات و اخذ آگهی اختراع به اداره تشریف بیاورند.

ضمنا لازم به ذکر است در صورتیکه متقاضی در ظرف موعد مقرر فوق بنا به دلایلی قادر به پرداخت هزینه فوق نباشد با بیان و ذکر دلایل و درخواست استمهال می تواند یکبار درخواست تمدید مهلت نماید  .که این درخواست باید قبل از اتمام مهلت مقرر باشد در غیر اینصورت به درخواست استمهالی که پس از انقضا مهلت مقرر تسلیم شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.