به نام خداوند مهر آفرین

 

 **لطفا از مرورگر Mozilla Firefox نسخه 16 به بالا استفاده نمایید.**

 

مکاتبه رسمی با اداره به چه نحوی است؟

تمامی مکاتبات با اداره ثبت علائم تجاری از طریق گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص،پرداخت حق الثبت،تمدید،انتقال و...) صورت می پذیرد.

تذکر:بر اساس وضعیت پرونده امکان ثبت یکسری نامه خاص وجود دارد که سیستم بصورت هوشمند فقط امکان انتخاب یکی از آن موارد را در اختیار شما قرار خواهد داد.

انواع وضعیت پرونده:

- درحال بررسی اولیه

- در حال رفع نقص

- آگهی نوبت اول

- رد مشروط

- رد شده

- انصراف داده شده

- ابطال شده

- درمرحله استعلام

- طرح در کمیسیون

- اعتراضی

- پذیرش بلامانع

- ثبت قطعی شده

- کان لم یکن

- به پرونده اصلی ملحق شده

همانطور که در بالا بیان شد در هریک ازاین  وضعیت ها ،فقط نامه مربوط به آن وضعیت را قابلیت ثبت خواهید داشت. بعنوان مثال اگر وضعیت پرونده (انصراف داده شده) باشد، امکان ثبت هیچ نوع نامه ای وجود ندارد.

نکته1: توجه داشته باشید هر درخواست فقط یکبار امکان ارسال دارد و تا اعلام نظر کارشناس بر روی آن، امکان ثبت درخواست مجدد از آن نوع وجود ندارد، لذا در ثبت درخواست دقت فرموده و تمام اطلاعات لازم را در بخش مربوط به متن درخواست تایپ نمایید.

نکته2: برای استفاده از گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص،پرداخت حق الثبت،تمدید،انتقال و...) می بایست شماره اظهارنامه و رمز داشته باشید . برای پرونده هایی که به صورت دستی ثبت شده اند میبایست بصورت حضوری به اداره مراجعه و نسبت به دریافت شماره اظهارنامه و رمز از مسئول مربوطه ، اقدام نمایند.

هریک از موضوعات درخواست در همین راهنما بصورت جداگانه توضیح داده شده است لطفا برای راهنمایی بیشتر به انواع موضوعات در خواست در همین راهنما مراجعه نمایید.

 درخواست رفع نقص

 درخواست تغییر نشانی قبل از ثبت

 استعلام جهت انتقال یا مجوز بهره برداری اظهارنامه

 درخواست انتقال قرار دادی اظهارنامه

 انصراف از ثبت اظهارنامه

 درخواست استمهال

 عزل وکیل_قبل از ثبت

 معرفی وکیل _قبل از ثبت

 تغییر در مندرجات اظهارنامه

 درخواست گواهی موقت

 درخواست انتقال قهری اظهارنامه

 ارسال تصویر روزنامه رسمی آگهی تقاضای ثبت

 پرداخت هزینه حق الثبت

 درخواست صدور المثنی آگهی تقاضای علامت تجاری

 درخواست صدور المثنی آگهی تقاضای ثبت اضافه کالا و خدمات و طبقات

 درخواست آگهی اصلاحی

 درخواست اعتراض به اخطاریه رد

درخواست حذف کلمه ، ثبت تصویر

درخواست حذف تصویر ، ثبت کلمه

انصراف از کالاها

 درخواست تمدید

 استعلام جهت انتقال پس از ثبت

 درخواست انتقال قراردادی

 درخواست انتقال قهری

 درخواست تغییر نشانی پس از ثبت

 درخواست تغییر نوع حقوقی

 درخواست تغییر نام مالک

 درخواست اعراض از مالکیت (انصراف از مالکیت)

 درخواست تحدید کالا ها و خدمات و طبقات

 درخواست فسخ مجوز بهره برداری

درخواست صدور المثنی آگهی رسمی

درخواست صدور المثنی آکهی رسمی ثبت اضافه کالا و خدمات و طبقات

درخواست اعتراض به اخطاریه رد

اعتراض به اظهارنامه در حال ثبت

اعتراض به تقاضاي ثبت (قبل از ثبت)

پذيرش اعتراض (تمكين)

عدم پذيرش اعتراض (عدم تمكين)

پذيرش (تمكين) بخشي از كالاها يا خدمات و يا طبقات اعلام شده در ابلاغيه اعتراض

عدم موافقت با پاسخ معترض عليه و درخواست طرح در كميسيون ماده170

موافقت (تمكين) با پاسخ معترض عليه

انصراف از اعتراض