موضوع درخواست: درخواست استمهال

 بعد از صدور ابلاغیه متقاضی در صورتیکه قادر نباشد ظرف موعد مقرر(30روز برای متقاضی ایرانی و 60 روز برای متقاضی غیر ایرانی) مدارک خود را اصلاح یا تکمیل نماید می تواند با ذکر دلایل، درخواست استمهال (تمدید مهلت ) نماید و اداره ثبت علائم تجاری می تواند فقط یکبار با این تمدید مهلت موافقت نماید. دقت شود که این درخواست باید در موعد مقرر قانونی انجام پذیرد . بدیهی است  پس از سپری شدن مهلت قانونی پرونده کان لم یکن تلقی می گردد .

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت

2- انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و…)

3-  انتخاب موضوع درخواست: درخواست استمهال

4- تکمیل متن درخواست

5- درج شماره ابلاغیه

6-  ثبت  اطلاعات

7- بازبینی اطلاعات

8- دریافت شماره مکانیزه