درخواست حذف کلمه ، ثبت تصویر

چنانچه در ابلاغیه رد اظهارنامه ، ثبت تصویر بلامانع اعلام شد با حذف کلمات موجود در نمونه تصویر ارسالی و اسکن تصویر جدید(با فرمت jpgویا jpeg با سایز 6*6)، مراحل زیر را طی نمایید

نحوه ثبت درخواست:

1-ورود به سایت

2-انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و…)

3- انتخاب موضوع درخواست: درخواست حذف کلمه ، ثبت تصویر

4-تکمیل متن درخواست

5-ثبت  اطلاعات

6-افزودن ضمائم

7-بازبینی اطلاعات

8-دریافت شماره مکانیزه