به نام خداوند مهر آفرین

 

 **لطفا از مرورگر Mozilla Firefox نسخه 16 به بالا استفاده نمایید.**

 

مکاتبه رسمی با اداره به چه نحوی است؟

تمامی مکاتبات با اداره ثبت اختراعات از طریق گزینه ثبت انواع درخواست (رفع نقص،پرداخت حق الثبت ،اقساط،انتفال و...) صورت می پذیرد.

تذکر:بر اساس وضعیت پرونده امکان ثبت یکسری نامه خاص وجود دارد که سیستم بصورت هوشمند فقط امکان انتخاب یکی از آن موارد را در اختیار شما قرار خواهد داد.

انواع وضعیت پرونده:

- درحال بررسی اولیه

- در حال رفع نقص

- آگهی نوبت اول

- رد مشروط

- رد شده

- انصراف داده شده

- ابطال شده

- درمرحله استعلام

- طرح در کمیسیون

- اعتراضی

- پذیرش بلامانع

- ثبت قطعی شده

- کان لم یکن

- به پرونده اصلی ملحق شده

همانطور که در بالا بیان شد در هریک ازاین  وضعیت ها ،فقط نامه مربوط به آن وضعیت را قابلیت ثبت خواهید داشت. بعنوان مثال اگر وضعیت پرونده (انصراف داده شده) باشد، امکان ثبت هیچ نوع نامه ای وجود ندارد.

نکته1: توجه داشته باشید هر درخواست فقط یکبار امکان ارسال دارد و تا اعلام نظر کارشناس بر روی آن، امکان ثبت درخواست مجدد از آن نوع وجود ندارد، لذا در ثبت درخواست دقت فرموده و تمام اطلاعات لازم را در بخش مربوط به متن درخواست تایپ نمایید.

نکته2: برای استفاده از گزینه ثبت انواع درخواست (رفع نقص،پرداخت حق الثبت ،اقساط،انتفال و...) می بایست شماره اظهارنامه و رمز داشته باشید . برای پرونده هایی که به صورت دستی ثبت شده اند میبایست بصورت حضوری به اداره مراجعه و نسبت به دریافت شماره اظهارنامه و رمز از مسئول مربوطه ، اقدام نمایند.

هریک از موضوعات درخواست در همین راهنما بصورت جداگانه توضیح داده شده است لطفا برای راهنمایی بیشتر به انواع موضوعات در خواست در همین راهنما مراجعه نمایید.

نحوه ثبت انواع درخواست اینترنتی اختراع
ارائه گزارش توجيهي وجوه افتراق با سوابق قبلي
درخواست ارسال مدارك و مستندات تكميلي در پاسخ به اخطاريه رد (در خصوص اداره اختراع)
ارسال دلايل و مستندات ، جهت پاسخ به ابلاغيه رد اختراع
معرفي مرجع پيشنهادي جهت استعلام
درخواست رفع نقص
درخواست تغییر نشانی قبل از ثبت
استعلام جهت انتقال یا مجوز بهره برداری اظهارنامه
درخواست انتقال قراردادی اظهارنامه
انصراف از ثبت اظهارنامه
درخواست استمهال
عزل وکیل- قبل از ثبت
تغییر در مندرجات اظهارنامه
معرفی وکیل _قبل از ثبت
درخواست گواهی موقت
درخواست انتقال قهری اظهارنامه
پرداخت هزینه حق الثبت
درخواست صدور المثنی آگهی
درخواست آگهی اصلاحی
 پرداخت هزینه اقساط
درخواست تغییر عنوان اختراع
ارسال تصویر روزنامه رسمی آگهی ثبت
استعلام جهت انتقال پس از ثبت
درخواست انتقال قراردای
درخواست تغییر نشانی پس از ثبت
درخواست تغییر نام مالک
درخواست اعراض از مالکیت (انصراف از مالکیت
درخواست انتقال قهری
درخواست مجوز بهره برداری
درخواست استمهال
درخواست تغییر نوع حقوقی
درخواست اعتراض به اخطاریه رد
اعتراض به اظهارنامه در حال ثبت
اعتراض به تقاضاي ثبت (قبل از ثبت
پذيرش اعتراض (تمكين)
عدم پذيرش اعتراض (عدم تمكين)
عدم موافقت با پاسخ معترض عليه و درخواست طرح در كميسيون ماده170
موافقت (تمكين) با پاسخ معترض عليه
انصراف از اعتراض