موضوع درخواست: پرداخت هزینه حق الثبت

 بعد از مشاهده مبلغ حق الثبت در ابلاغیه پذیرش (در خلاصه پرونده قابل مشاهده است) ، از طریق سایت هزینه را پرداخت نمایید.

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت

2-انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص،پرداخت حق الثبت،اقساط ،تمدید،انتقال و...)

3-  انتخاب موضوع درخواست:پرداخت هزینه حق الثبت

4- تکمیل متن درخواست

5- درج شماره ابلاغیه

6-  ثبت  اطلاعات

7- بازبینی اطلاعات

8- پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه

نکته: منتظر صدور آگهی رسمی در خلاصه پرونده باشید و پس از ان برای دریافت آگهی مراجعه حضوری نمایید.

تذکر: همه هزینه ها برای مالکین ایرانی بصورت اینترنتی (در مراحل ثبت اظهارنامه و یا ثبت درخواست) بصورت برخط(آنلاین) دریافت میگردد اما مالکین غیر ایرانی باید معادل ارزی کلیه هزینه ها و تعرفه های ثبتی اختراع بر مبنای فرانک سوئیس ،را به شماره حساب ارزی 2103310000042 نزد بانک ملی- شعبه برج آرمیتا کد 1033به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی واریز و تصویر فیش را در مراحل ثبت اظهارنامه و یا درخواست ارسال فرمایند ، بر اساس اطلاعاتی که وارد نموده اید سیستم بصورت هوشمند تشخیص می دهد که این صفحه را به درگاه بانک ملی متصل نمایید یا اینکه از شما تصویر فیش دریافت نماید. بدیهی است در صورت عدم ارسال فیش ویا اشتباه در درج تاریخ و شماره پیگیری ، درخواست مذکور باطل و در صورت اتمام مهلت پرداخت هزینه ، اظهارنامه نیز کان لم یکن تلقی می شود.